Tarieven & Vergoedingen

U kunt de behandeling of begeleiding door Roos Kinderpraktijk mogelijk vergoed krijgen via:

  1. De Gemeente
  2. De zorgverzekeraar

1. Vergoeding via gemeente

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een gedeelte van de jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet. In deze wet staat de eigen kracht van het gezin en zijn omgeving centraal. De gemeenten krijgen taken op het gebied van opgroeien en opvoeden, Jeugdwelzijn, Jeugdhulp, Jeugd AWBZ, Jeugd GGZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Roos Kinderpraktijk heeft een samenwerkingsovereenkomst met gemeente Maastricht, en daarmee met alle 18 omringende gemeentes. Hieronder vallen ook o.a. de gemeentes die horen bij Parkstad. U dient zich hiervoor te melden bij een medewerker van het sociale buurtteam/ wijkteam van uw (deel)gemeente. Deze medewerkers zijn meestal bereikbaar via het algemene telefoonnummer van uw gemeente. U kunt in een gesprek aangeven welke zorg u denkt nodig te hebben voor uw kind. Na het gesprek zal een zogenaamd ‘1 gezin 1 plan 1 regisseur’ opgesteld worden. Naar aanleiding van dit plan kan de medewerker een beschikking afgeven die zorg van Roos Kinderpraktijk mogelijk maakt.

JENS

JENS is vanaf 1 januari 2019 de organisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

JENS is een coöperatie die wordt gevormd door Alcander, Koraal, MeanderGroep, Mondriaan, Radar, Welsun en XONAR. Verder werken zij samen met ruim 20 andere organisaties waaronder Roos Kinderpraktijk

De missie van JENS is: ‘Samen jong en sterk opgroeien!’. JENS gelooft in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne stabiele toekomst. JENS zoekt hiervoor nadrukkelijk de samenwerking op met (huis)artsen, scholen en verenigingen. Artsen en Gecertificeerde Instellingen kunnen rechtstreeks naar JENS verwijzen.

Kinderen en jongeren kunnen zich melden bij de gemeente als ze een vraag hebben of hulp nodig hebben, net als hun ouders. Er zijn geen directe kosten voor deze ondersteuning.

Het inschrijfformulier van JENS vind u hier.

2. Vergoeding via zorgverzekeraar

Door lidmaatschap van NFG en RBCZ bestaat de mogelijkheid om behandeling of begeleiding vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar. De vergoeding is afhankelijk van de aanbieder en type aanvullende verzekering. Vanuit de basisverzekering bestaan er helaas geen mogelijkheden tot vergoeding.

De zorg van Roos Kinderpraktijk die voor vergoeding in aanmerking komt valt onder alternatieve (of complementaire) psychosociale zorg. Er moet dus een psychosociale aanleiding zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. De meeste zorgverzekeraars vergoeden geen consulten of behandelingen die enkel gericht zijn op ontspanning, welbevinden of zelfontplooiing.

Overzicht zorgverzekeraars per 1 januari 2020

Een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden* vindt u hier.

*Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. Roos Kinderpraktijk stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.

Tarieven 2020 (via zorgverzekeraar)

Kennismaking: gratis
Groepssessie: €47,50
Individuele sessie: €75
Groepsbehandeling (8 sessies): €380
Ambulante individuele sessie: in overleg

Certificering

Roos Kinderpraktijk is aangesloten bij de Nationale Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de stichting RBCZ.  De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, is een onafhankelijke federatie die poogt een inspirerend en tegelijkertijd realistisch alternatief te bieden voor de hedendaagse gezondheidszorg. De  NFG waarborgt  dat diegene die hulp zoekt, bij een goede zorgprofessional terechtkomt. Het RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

U heeft een klacht. Wat nu?

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op.

Lees hier verder voor het geval  u er samen niet uitkomt