KIES

Begeleiding voor Kinderen In EchtscheidingSituaties (KIES): Bij (echt)scheiding wordt een huwelijk of een relatie tussen ouders beƫindigd. In de meeste situaties gaat het voor de kinderen om een ingrijpende gebeurtenis. De gevoelens en reacties en de gevolgen zijn voor ieder kind heel verschillend, maar bij allen is er sprake van veranderingen en onzekerheden. Deze hebben vaak invloed op het psychische welbevinden, de schoolprestaties, de sociale contacten en de zelfwaardering. Kinderen is leren omgaan met een ingrijpende verandering in hun leven van belang. Onderzoeken tonen aan dat kinderen vaak nadelige gevolgen ondervinden naar aanleiding van een scheiding. Niet alleen op het moment dat ze kind zijn, maar ook na een aantal jaren en zelfs nog op latere leeftijd. Om veel problemen voor het kind, de ouders en maatschappij te voorkomen is er KIES. Bij KIES leren kinderen onder deskundige begeleiding kiezen voor zichzelf. Ze kunnen daardoor beter met moeilijke situaties als gevolg van een scheiding omgaan. Kinderen die KIES volgen tonen minder probleemgedrag, hebben een betere communicatie met ouders, en minder schuldgevoel ten aanzien van de scheiding. De vorm van de begeleiding is gebaseerd op het voeren van gesprekken en het uitvoeren van spelvormen in een veilige, vertrouwde omgeving. De KIES-groep bestaat uit maximaal 8 kinderen.