Werkwijze

Roos Kinderpraktijk zet in op de persoonlijke ontwikkeling van het kind, om zo relaties tot anderen te versterken. Roos Kinderpraktijk komt tegemoet aan de drie basisbehoeften die nodig zijn om tot ontwikkeling te komen: de behoefte aan relatie (ik hoor erbij), competentie (ik kan het) en autonomie (ik kan het zelf).

Roos Kinderpraktijk biedt:

  • Trainingen die erop gericht zijn het welbevinden en sociaal functioneren te vergroten.
  • Behandelingen voor psychosociale problemen.

Voor kinderen is het van groot belang om betekenisvolle relaties aan te gaan met ouders, klasgenootjes, vriendjes/ vriendinnetjes, leerkrachten en andere volwassen rolmodellen. In relatie tot anderen leren kinderen zichzelf kennen. Zelfkennis is de basis van zelfvertrouwen. Vanuit zelfvertrouwen kan een kind vervolgens beter de verbinding met de ander aangaan. Er is sprake van een voortdurende wisselwerking.

Bij psychosociale problemen gaat het om twee soorten problemen die met elkaar samenhangen:

  1. Problemen die te maken hebben met gevoelens en gedachten (psychische problemen); een kind voelt zich somber, angstig,  verdrietig of boos
  2. Problemen die te maken hebben met andere mensen/ kinderen (sociale problemen): een kind heeft bijvoorbeeld moeilijkheden met ouders, vriendjes/vriendinnetjes, klasgenootjes,   leeftijdsgenootjes, volwassen rolmodellen of leerkracht.
Elk kind of jongere reageert weer anders op psychosociale problemen. Sommige kinderen trekken zich terug en worden stil en somber. anderen worden juist gespannen, opvliegend en agressief. Dit kan weer leiden tot nieuwe problemen thuis, op school of in het sociale leven.


Groei van het zelfvertrouwen en bevordering van de zelfredzaamheid zorgen ervoor dat een kind letterlijk steviger in zijn schoenen staat. Een kind dat stevig staat kan de hele wereld aan!


Individuele aandacht staat hoog in het vaandel. Kinderen en jongeren krijgen het steuntje in de rug dat ze verdienen. Bij Roos Kinderpraktijk wordt veel gedaan, geluisterd, geoefend, bewogen, gepraat, geprobeerd……….en dus geleerd

Roos Kinderpraktijk biedt naast psycho-educatie een tweetal behandelingen die de nadruk leggen op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om de psychosociale problematiek te verkleinen of helemaal de baas te worden. Kinderen worden begrijpelijk geïnformeerd over hun situatie en de eventuele gevolgen daarvan. Bewustwording en acceptatie vormt een belangrijke eerste stap binnen de behandeling. Vervolgens wordt er bekeken wat er nog nodig is om het angstige, boze, sombere of verdrietige gevoel af te laten nemen of helemaal weg te nemen. Ouders spelen een belangrijke rol binnen de behandeling, zij worden dan ook nauw betrokken bij het proces.